Thông tin truyện

Xuyên Việt Toàn Năng Võng Hồng

Lưu Mạn theo cổ đại xuyên qua đến hiện đại, trước khi xuyên thân không chút xu bạc, sau khi xuyên vẫn như cũ vì tiền vây khốn, vì sinh kế, nàng theo võng hồng làm lên, đầu cơ trục lợi thương phẩm, phơi nắng miêu mị, tú tú chính mình chút tài nghệ, không để ý, biến thành toàn năng cự tinh.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện