Thông tin truyện

Xuyệt Qua Từ Võ Đang Bắt Đầu

Xuyên qua đến núi Võ Đang tu hành tám năm sau khi, Lục Thực ngón tay vàng rốt cục khoan thai đến muộn.[ keng, thần cấp tùy cơ hệ thống đã khởi động. ][ phát động tùy cơ nhiệm vụ: Cứu trị (giết chết) Trương Vô Kỵ, đạt thành điều kiện sau có thể thu được thưởng —— Uyên Hồng Kiếm (yêu đao Muramasa). ][ phát động ẩn giấu tùy cơ nhiệm vụ: Vạn cuốn đạo tạng, đạt thành điều kiện sau có thể thu được thưởng —— thần thông Ngũ Hành Đại Độn! ]

Danh sách chương

Danh Sách Truyện