Thông tin truyện

Vũ Động Càn Khôn

Con đường tu luyện, là thiết âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển Niết Bàn, cầm sinh tử, bàn tay luân hồi.Võ chi vô cùng, Phá Thương Khung, động càn khôn!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện