Thông tin truyện

Võng Du: Toàn Năng Kỵ Sĩ

Công nguyên 2050 năm, hư cấu võng du 《 du lịch cao giới 》 đột nhiên xuất hiện.Làm một khoản nghiên cứu ra trọn vẹn 30 năm độ mô phỏng thực tế 99% hư cấu trò chơi, vừa mới Open Server, online người chơi cao đạt đến 200 ức.Chu Quân, là một vị người chơi bình thường.Bất quá hắn có một cái phi thường bug kỹ năng, Thích Ứng Hình Kháng Tính.Chỉ cần thích ứng sự vật nào đó, là hắn có thể đủ miễn dịch chuyện này vật.Thập đại công hội hội trưởng: Đáng chết, gia hỏa này vì sao một giọt máu đều không rơi!Siêu thần NPC: Má ơi, gia hỏa này vì sao ăn ta một phát cấp 13 Cấm Chú Ma Pháp, mới rơi 100 chút máu.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện