Thông tin truyện

Võng Du: Ta Triệu Hoán Thú Có Thể Vô Hạn Phân Liệt

Thể loại:

Võng Du

Võng Du: Ta Triệu Hoán Thú Có Thể Vô Hạn Phân Liệt

【 B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du: Ta triệu hoán có thể vô hạn phân liệt 】Lưu Huyền tiến nhập 【 vũ trụ 】, thu đượcSSS cấp thiên phú.【 phân liệt: Khiến cho ngoạn gia triệu hoán vật có thể chia ra cùng triệu hoán vật sở hữu tương đồng thuộc tính triệu hoán vật, phân liệt số lượng không có giới hạn! 】Lưu Huyền cái này kinh khủng.Triệu hoán Goblin, chia ra Goblin đại quân, ngươi rất mạnh? Ha hả, để cho ngươi giết, không chết vì mệt ngươi ta theo họ ngươi!Triệu hoán Miêu Yêu, chia ra Miêu Yêu quân đoàn, coi như ngươi da dầy làm sao vậy? Chống đỡ được ta Miêu Yêu quân đoàn móng vuốt?Triệu hoán tử vong kỵ sĩ, tổ kiến tử vong kỵ sĩ quân đoàn, ta Lưu Huyền ánh mắt sở đến chi địa, đều là của ta thiên hạ!········Phân liệt!Vô hạn phân liệt!Nên có một ngày Vong Linh Minh Tộc ô nhiễm 【 vũ trụ 】 thời điểm, bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Vong Linh binh đoàn.Còn không có đối phương triệu hoán vật nhiều!

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH.CẦU KIM SA, HỎA TINH.BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện