Thông tin truyện

Võng Du: Ta Đem Kỹ Năng Cường Hóa Phát Nổ

Thể loại:

Võng Du

Võng Du: Ta Đem Kỹ Năng Cường Hóa Phát Nổ

【 B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du: Ta đem kỹ năng cường hóa phát nổ 】Mạnh nhất trong lịch sử game giả lập 【 Thần Vực 】 hàng thế, Vân Phong có được Lol hệ thống, mỗi 5 cấp có thể rút ra 1 kỹ năng từ Lol, cộng thêm SSS cấp thiên phú Kỹ Năng Tông Sư, bắt đầu chính là một phát Nasus Q 1s cd tiêu hao 1mana.Quyền Trượng Linh Hồn -- như địch quân đơn vị chết bởi Quyền Trượng Linh Hồn, thì vĩnh cửu tăng Quyền Trượng Linh Hồn thương tổn 3, thêm được tại đối phó anh hùng, đại hình tiểu binh cùng đại hình dã quái lúc gấp bội, điệp gia vô hạn!Vân Phong: "Ta và các ngươi nói, chớ chọc ta, ta đây một búa xuống phía dưới, ngươi thực sự sẽ chết!"Vô số người sợ run lúc, nhưng không biết, Quyền Trượng Linh Hồn chẳng qua là vừa mới bắt đầu.Thresh Địa Ngục Trớ Chú (nội tại Đọa Đầy),Tiểu Pháp Siêu Phàm Tà Lực (nội tại Sức Mạnh Quỷ Quyệt),Sion Linh Hồn Lò Luyện (skill w Lò Luyện Hồn),Garen W tìm hiểu một chút?Hết thảy kỹ năng điệp gia đến cực hạn sau đó, Vân Phong nhìn Thần Vực đầy trời Thần Ma:"Các ngươi nói, là muốn so với ta phát ra, vẫn là so thịt?"

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH.CẦU KIM SA, HỎA TINH. BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện