Thông tin truyện

Võ Hồn: Ta Sờ Qua Đồ Đạc Có Thể Tăng Niên Đại

( B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võ Hồn: Ta sờ qua đồ đạc có thể tăng niên đại )Bị gia tộc khu trục, không có Hồn Hoàn ?Không quan hệ, chỉ cần ta sờ một cái mười năm Hồn Hoàn, có thể tăng nó mười vạn niên đại, biến ra mười vạn năm Hồn Hoàn, căn bản không cần mượn dùng gia tộc lực.Cái gì Hồn Hoàn, Hồn Cốt, cái gì Hồn Khí, Hồn Thạch, cái gì Linh Dược, Linh Tửu. Chỉ cần ta nhẹ nhàng sờ một cái, hết thảy tăng vạn năm niên đại!Lệ Vân ngoài ý muốn vẫn lạc, xuyên việt đến một cái thuộc về Võ Hồn thế giới, ở cái thế giới này, cái gì đồ vật đều là niên đại càng ngày càng đáng giá, mà sở hữu tăng vạn vật niên đại năng lực hắn, ở cái thế giới này chính là thiên! ! !

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH.CẦU HOA TƯƠI, 20 HOA BONUS 10C. (HOA NHẬN MỖI NGÀY, KHÔNG DÙNG TRONG NGÀY SẼ BIẾN MẤT)BUFF KẸO BONUS CHƯƠNG. 10K KẸO BONUS 5C.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện