Thông tin truyện

Vô Hạn Địa Cầu Vệ Sĩ

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Vô Hạn Địa Cầu Vệ Sĩ

Người ngoài hành tinh luôn nghĩ xâm lược Địa Cầu? Đi qua ta cho phép sao?Men in Black bên trong, hắn là F thám viên. Transformers bên trong, hắn là điên cuồng người điều khiển. Avengers bên trong, hắn là có thể cùng Hulk vật cổ tay siêu nhân. . .Quyển sách lại tên « giết chết người ngoài hành tinh », « địa cầu là địa bàn của ta »

------------------

Thế giới:1. Men in Black2. Pacific Rim+Edge of Tomorrow+Predator3. Transformers4. DC5.Marvel

Danh sách chương

Danh Sách Truyện