Thông tin truyện

Vô Địch Từ Rút Đao Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Vô Địch Từ Rút Đao Bắt Đầu

Cơ Sở Đao Pháp tu luyện viên mãn, Cơ Sở Đao Pháp +1, thăng cấp làm Bạt Đao Thuật.Sức chiến đấu nhất thời tăng vọt, tầm thường Yêu Ma một đao đánh giết.Ngươi cảm giác không đủ, Bạt Đao Thuật +1, thăng cấp làm Cuồng Bạo Trảm.Từ đây cuồng bạo vô địch, Phong Vương Đại Yêu theo ngươi tàn sát, máu tươi nhiễm đỏ Thiên Địa.Ngươi vẫn cảm giác không đủ, Cuồng Bạo Trảm +1, đem thăng cấp làm Tàn Bạo Thiên Đao.Trong lúc nhất thời giết chóc tri số đạt đến đỉnh điểm.Một đao bổ ra, sắt thép thành lớn tan vỡ, Thiên Yêu Giới nổ tung.Ngươi cảm thấy Công Pháp Đại Thành, liền bước vào Ma Giới đánh giết Ma Hoàng.Ở Thiên Điện Ma Hoàng cùng ngàn vạn Ma Tướng vây công dưới, ngươi một đường quét ngang.Cảm giác có chút không đủ, Tàn Bạo Thiên Đao +1, thăng cấp làm Diệt Tuyệt Cuồng Bá Trảm.Một đao bên dưới, Ma Giới Đại Quân biến thành tro bụi, toàn bộ Ma Giới bị đánh xuyên. . . . . .Ngươi dần dần phát hiện, đi tới trên đường không có gì là rút đao không giải quyết được .Một đao không được, vậy thì hai đao.Ngươi xem trước mắt Vô Biên Lượng Kiếp, chậm rãi rút ra chém đao. . .Đao rút ra, ánh đao soi sáng Vạn Cổ.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện