Thông tin truyện

Vô Địch Sư Thúc Tổ

Ta gọi Tần Giác, năm nay mười sáu tuổi, là Huyền Ất Sơn sử thượng trẻ tuổi nhất sư thúc tổ .Cũng là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại .(PS: Vô địch văn)

Danh sách chương

Danh Sách Truyện