Thông tin truyện

Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Thiên Giai Long Mạch? Phệ Thiên Võ Mạch? Dị Chủng Võ Mạch? . . . . . .Ta hết thảy đều có!Luyện Đan, Luyện Khí, Minh Văn, Trận Pháp, Phù Triện, Khôi Lỗi? . . . . . .Ta hết thảy đều sẽ!Chính là ta toàn năng.Chính là ta vô địch.Ta vì là Long Tộc, vạn cổ thần phục!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện