Thông tin truyện

Tửu Điếm Cung Ứng Thương

Đạt được hệ thống, đem nông thôn nhà trọ từng bước một chế tạo thành trên thế giới tốt nhất tửu điếm.Toàn cầu tửu điếm lớn nhất số liệu cung cấp thương lượng STR người phụ trách Dehler hai tay ôm đầu: "Trên thế giới tối quán rượu sang trọng cư nhiên tại Trung Quốc Tứ Xuyên châu dưới chợ một cái không biết tên tiểu sơn thôn, ngươi dám tín?""Khác cầm chúng ta Hilton tập đoàn cùng nhà kia Trung Quốc tửu điếm so với, này đối với chúng ta không công bình, có tin ta hay không dùng tiêm giày da hung hăng thích ngươi bờ mông, chúng ta chỉ là tửu điếm, nhà kia tửu điếm là tác phẩm nghệ thuật." Hilton tập đoàn người phụ trách hung dữ mà nói.Rau mèo xây xong cái tân quần, mọi người có thể đi vào nói chuyện phiếm, rau mèo không định giờ qua lại ơ ~

Danh sách chương

Danh Sách Truyện