Thông tin truyện

Tu Luyện Bắt Đầu Từ Thổ Huyết

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tu Luyện Bắt Đầu Từ Thổ Huyết

Bác sĩ nói ta hoạn có bệnh tâm thần.Ha ha ha!Ta làm sao có thể là thằng điên?Ta hoài nghi cẩu bác sĩ này muốn hại ta!Ta đang yên đang lành một người nói ta có bệnh, còn nói là cái gì chứng hoang tưởng bị hại!Cái này sao có thể?Tuyệt không có khả năng này!Bác sĩ này quả nhiên muốn hại chết ta.Đây là một cái hư hư thực thực hoạn có chứng hoang tưởng bị hại thiếu niên xuyên qua đến linh khí khôi phục thế giới vô địch cố sự.