Thông tin truyện

Từ Hokage Bắt Đầu Làm Hậu Trường Hắc Thủ

Thể loại:

Đồng Nhân

Từ Hokage Bắt Đầu Làm Hậu Trường Hắc Thủ

Konoha lịch năm 56 , Akatsuki nhiều hai cái thành viên, một cái trong đó gọi Uchiha Itachi, một người khác tên là Uehara Naraku.Hắn, là cái vua màn ảnh.Hắn, là cái treo bức.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện