Thông tin truyện

Từ Đạo Quả Bắt Đầu

Địa Cầu thanh niên Trần Quý Xuyên bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, xuyên qua đến tiên hiệp thế giới, cũng thu hoạch được vô thượng pháp thuật: 【 đạo quả 】.

Hết thảy từ ‘Đạo quả’ bắt đầu...

...

Cvt: Main xuyên thế giới khác, trong đầu có đạo quả có thể xuyên qua thế giới khác nữa để tu luyện.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện