Thông tin truyện

Trong Đội Mạnh Nhất Đều Sẽ Chết

Âu Dương Lục chỗ mạo hiểm tiểu đội, bị hạ xuống cực kỳ quỷ dị trớ chú.Bên ngoài người mạnh nhất bởi vì các loại nguyên nhân tuần tự bỏ mình.Âu Dương Lục vốn định cẩu đến thiên hoang địa lão.Có thể đội viên cũ một cái tiếp theo một cái chết đi.Mắt thấy mình sắp bị động trở thành trong đội ngũ người mạnh nhất.Âu Dương Lục đành phải cẩu ra đặc sắc, cẩu ra ý mới mới có thể sống sót.Thế là, từng cái cường nhân mang đủ loại mục đích, bị kéo vào cái này bị trớ chú tiểu đội.Quyển sách lại tên« đội trưởng 1000 loại kiểu chết »« so cẩu ta cho tới bây giờ không có thua qua »« ta tại phía sau màn điều giáo trùm phản diện »

Danh sách chương

Danh Sách Truyện