Thông tin truyện

Trời Giáng Ta Tài Tất Có Dùng

Ta hôm nay bên trên Tiêu Dao Tiên, Lão Quân trước lò luyện kim Đan.

Say rượu thất đức giáng chức Phàm Trần, ai ngờ nhân gian cũng gian nguy.

Ngươi lừa ta gạt tranh danh lợi, lục đục với nhau không hạn cuối.

Trời giáng ta mới tất hữu dụng, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh càng hướng về phía trước.

Lật tây làm mây che tay làm mưa, ta mạng từ ta không do trời.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện