Thông tin truyện

Trò Chơi Giải Trí Đế Quốc

Đây là một cái tại thời không song song làm trò chơi cố sự, mang theo một cái thế giới 'Tài phú' tại mặt khác thế giới thành tựu một cái trò chơi giải trí đế quốc cố sự.

p/s: hơn 800c thoải mái nhập hố

Danh sách chương

Danh Sách Truyện