Thông tin truyện

Triệu Hoán Chi Vô Địch Thế Tử Điện Hạ

Xuyên qua đến Thần Châu Đại Lục, thành một công tử bột người ngu ngốc Thế Tử, bất ngờ mở ra Hệ Thống, trước mặt hắn xuất hiện ba cái Hệ Thống Bảng, 【 Mãn Cấp Thiên Phú 】, 【 Triệu Hoán Vạn Giới 】【 Đánh Tạp 】, sau đó. . . . . . Sau đó Tần Trần liền cảm thấy chính mình vô địch rồi. . . . . .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện