Thông tin truyện

Tốt Nhất Con Rể

Tối Giai Nữ Tế - Tốt Nhất Con Rể.

Người khi chết sau đó sẽ có ý thức sao?

Sẽ, bởi vì ta trải qua.

Trên thế giới này thật có quỷ sao?

Có, bởi vì, ta chính là.

Mượn thể trọng sinh về sau, phát hiện hắn có một cái đẹp đến ngạt thở lão bà, ngủ, hay là không ngủ?

Danh sách chương

Danh Sách Truyện