Thông tin truyện

Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh

Thể loại:

Huyền Ảo

Toàn Thế Giới Đều Không Biết Ta Rất Mạnh

【Ngày càng hơn vạn, bảo đảm chất lượng!】Làm Lương Phàm theo dưới nền đất bò ra ngoài về sau, mới phát hiện không phải biến trọc mới có thể mạnh mẽ!Ta muốn khống chế tự ta, nếu như không cẩn thận một quyền đánh bể tinh cầu này làm sao bây giờ ?An tĩnh giấu ở thế tục, toàn thế giới cũng không biết ta có rất mạnh, tuy là thế giới này yêu ma quỷ quái rất biến thái, nhưng cẩu thả lấy hưởng thụ mới là cuộc sống ta muốn a!Nếu là có người hết lần này tới lần khác không muốn để cho ngươi qua được thoải mái đây ?Vậy cho hắn một quyền!

Danh sách chương

Danh Sách Truyện