Thông tin truyện

Tiên Đạo Không Gian

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Tiên Đạo Không Gian

Một cái phụ mẫu đều mất tiểu tử nghèo, ngẫu nhiên được một thần bí không gian, bước lên tu tiên đại đạo, từ nay loại linh thảo, luyện tiên đan, mở cửa hàng, luyện quân sự .Bổn văn vì tu tiên làm ruộng, phàm nhân lưu, không ngựa giống.// đang ra 5xx chương

Danh sách chương

Danh Sách Truyện