Thông tin truyện

Thứ Nguyên Chi Môn

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Thứ Nguyên Chi Môn

Ta muốn cởi gió về hướng bắc,

Hiên Viên tuyết rơi tựa bão gầm

Ta muốn mượn thuyền chèo ra đông,

Tiên tử yểu điệu đứng đón gió.

Ta muốn đạp mây ngàn vạn dặm,

Rồng ngâm miếu đường làm gì ta?

Đỉnh Côn Lôn tắm trong nắng sớm,

Tận cùng biển cả thấy núi xanh.

Vạn dặm trường phong yến trở về

Không thấy chân trời người không về”Truyện thuần Y Y là chính, hậu cung với dàn harem đông đảo.Các thế giới đi qua : Thiên Hành Cửu Ca- Tần Thời Minh Nguyệt, Thiếu Niên Ca Hành, Actract Of Titan, Họa Giang Hồ Bất Lương Nhân, Mộ Vương Chi Vương, Harry Potter, Lục Tiểu Phụng, Đại Đường Song Long, Fairry Tail, Đấu Phá Thương Khung, Đấu La Đại Lục...

Danh sách chương

Danh Sách Truyện