Thông tin truyện

Thiên Thư Tiến Hóa

Trần Mặc lật ra Vận Mệnh Thiên Thư, hắn tại cái này 30 ngàn năm sau "Tạp Đồ" xuyên qua chư thiên thời đại, sửa chữa vận mệnh chế tạo ra vô hạn "Thẻ bài", hắn là Vận Mệnh chi Chủ, hắn cũng là Thời Gian chi Chủ, hắn còn là Tạo Vật chi Chủ.Thẻ thiên phú: 【 Gnome thương nhân —— thiên phú: Hư Không chi Môn 】Thẻ nhân vật: 【 Dragon Warrior 】Thẻ binh khí: 【 Tử Thanh Song Kiếm 】Thẻ cơ giới: 【 Strike Freedom 】Thẻ phụ trợ: 【 Monster Reborn 】Tương lai nhân tộc thẻ bài thế giới, bao quát ngàn vạn kỳ dị thẻ bài, chư thiên vạn giới văn minh khác nhau, đều sẽ bởi vì thẻ bài lực lượng hội tụ vào một chỗ.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện