Thông tin truyện

Thiên Thu Bất Tử Nhân

Hố mới.Giới thiệu cho những ai ý kiến là giới thiệu như ***, "thằng cv" bla bla. Mời các thánh bàn phím thẩm cái giới thiệu của chính tác giả.Huy huy tinh đấu hoán văn chươngThân trục nhàn vân biệt đế hương.Nhất lạp đan vu phương ngoại luyện,Bách thiên thi hướng túy trung cuồng.Hồ thiên tự hữu trường xuân cảnh,Hải đảo ninh vô bất dạ đường.Đạp phá bích tiêu vân ngoại lộ,Cửu trọng thiên thượng ngạo hi hoàng.Mộng đoạn hoàng lương vạn sự hưu,Yên ba bất kiến thận vân lâu.Phanh thành duyên hống tam thiên nhật,Dược xuất âm dương bát bách thu.Kiếm quải đấu nam khôi bắc hạ,Khí hoành thiên ngoại nguyệt sảo đầu.Lai thời hoạch phiến vô hà giám,Cao thiếp thanh tiêu vị khẳng thu.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện