Thông tin truyện

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Thiên Kiêu Chiến Kỷ

Thương Đồ đại lục, mênh mông vô ngần. Có cổ lão tông môn chiếm cứ thập phương cổ vực, có thế ngoại tiên đạo sừng sững trên thanh minh, có Thái Cổ Yêu Thần thống lĩnh Hắc Ám Đại Uyên, sáng lập không biết bao nhiêu huy hoàng thiên chương.Ở trong đại thiên thế giới này, một thiếu niên tên là Lâm Tầm, một mình từ trong lao ngục của quặng mỏ đi ra, chưởng ngự linh văn, tâm thông vạn cổ, bước lên một con đường truyền kỳ cổ kim khoáng thế.≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN NHÂN LOẠI

1. Chân Vũ cảnh: Dẫn khí → Nội tráng → Khai phủ → Thông khiếu → Tẩy tủy → Nhiên huyết → Tiểu chu thiên → Đại chu thiên → Linh biến.

2. Linh Cương cảnh: Nhân Cương cảnh → Địa Cương cảnh → Thiên Cương cảnh.

3. Linh Hải cảnh (thọ 300 năm) → Động Thiên cảnh (thọ 600 năm) → Diễn Luân cảnh (thọ 900 năm).

4. Sinh Tử cảnh (Vương giả): Nửa bước vương giả → Trường Sinh nhất kiếp → Trường Sinh cửu kiếp.

5. Ngụy Thánh → Chân Thánh → Đại Thánh → Thánh Hiền → Thánh Nhân Vương (Thánh Vương).

6. Bán Đế → Chuẩn Đế → ?!?≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN VU MAN

Man Nô (Chân Vũ cảnh) → Man Sĩ (Linh Cương cảnh) → Lực Sĩ (Linh Hải cảnh) → Đại Vu (Động Thiên cảnh) → Khải Linh (Diễn Luân cảnh).≡ LINH KHÍ

Phàm khí → Nhân cấp → Địa cấp → Thiên giai → Thuần dương.✱✱✱ KHO TRUYỆN CONVERT CỦA NGAYTHODNG

http://truyencv.com/truyen-dang-boi/90213

Danh sách chương

Danh Sách Truyện