Thông tin truyện

Thích Khách Chi Vương

Sử thượng ổn ( sợ ) nhất thích khách —— Cao Huyền.Hèn mọn phát dục đầy thần trang, ngồi chờ đâm lưng ngược thái mạnh.Đừng yêu ta, không có kết quả, chớ đến tình cảm thích khách chính là ta.

Danh sách chương

Danh Sách Truyện