Thiên chi kiêu tử

Ta! Conan Pháp Y, Thần Cấp Học Bá

Tên Truyện: Ta! Conan Pháp Y, Thần Cấp Học Bá
Mô Tả: 【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Ta! Conan pháp y, thần cấp học bá 】 nghề nghiệp pháp y cao thành nguyên bản xuyên qua Conan thế giới, ngoài ý muốn bị Kisaki Eri thu dưỡng trở thành học sinh cấp ba. Đối mặt Conan thế giới ly kỳ án chưa giải quyết, cao thành nguyên bản không có hứng t