Trộm Pháp Tổ Sư

Tên Truyện: Trộm Pháp Tổ Sư
Mô Tả: Đột tử được trọng sinh đến thế giới giống Trung Quốc cổ đại Minh triều. Nhưng lại có yêu quỷ tiên thần tồn tại Tống Tử Du xuyên việt được cái thế giới này về sau, không hiểu ra sao lại chiếm được một thần kỳ mắt trái. Nhìn qua 1 đạo pháp thuật mấy lần về sau, liền có thể đem hắn đánh cắp cho mình dùng.