Dangerous Love

Tên Truyện: Dangerous Love
Mô Tả: Thể loại: Xuyên qua (thực ra cái này nó giống trọng sinh hơn à),hiện đại, cường công si tình thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HETình trạng: Hoàn - 45 chương + 8 phiên ngoại + 100 câu hỏi phu-phuPairing: Vương Thanh x Phùng Kiến Vũ (Uý Uý),Khải Lâm...Edit: RùaVer: Saka.Ver lại: Little SquirrelTình yêu của tôi dành cho cậu vượt qua hơn tất cả mọi thử trên đời nay ngay cả bản thân tôi, k