Thích Cậu Tớ Quyết Định

Tên Truyện: Thích Cậu Tớ Quyết Định
Mô Tả: Lâm Vy: Tớ muốn đậu Thanh Hoa. Giang Túc: Tớ không giống cậu. Giang Túc: Ngoài việc muốn vào Thanh Hoa, tớ còn muốn... Cậu. ... Thề phải lên Thanh Hoa học bá nữ chính vs ngụy học bá thật bướng bỉnh nam chính ... Người như ta không đáng giá cậu thích. Thích cậu, tớ quyết định. ... (Vô luận quá khứ bao nhiêu năm, Giang Túc cùng Lâm Vy cũng sẽ không quên kia một ngày, đó là ngày đầu tiên h

Nghĩ Một Chút Ngươi 0 Giờ 0 Phút

Tên Truyện: Nghĩ Một Chút Ngươi 0 Giờ 0 Phút
Mô Tả: Trong KTV lời thật lòng đại mạo hiểm, Phó Lâm đi ra ngoài thân "Không nhận thức" Chu Hựu Hựu. Chung quanh làm ồn: Không có tính không, muốn cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Phó Lâm biểu tình thản nhiên ngẩng đầu nói với nàng tiếng xin lỗi, tiếp theo dùng lưỡi cạy ra môi của nàng, thăm dò nhập nàng trong miệng. Chu Hựu Hựu triệt để hóa đá. Rất lâu về sau, Chu Hựu Hựu hỏi Phó Lâm: