Thông tin truyện

Tenseigan cùng siêu phàm thế giới

Chuyển Sinh Nhãn Dữ Siêu Phàm Thế Giới - Tenseigan cùng siêu phàm thế giới.

Tà Thần thì thầm, ác linh khôi phục.

Ma pháp cùng vu thuật đụng nhau, kỵ sĩ cùng người sói chém giết.

Rudy tại rét lạnh cùng hắc ám bên trong mở to mắt, cảm thụ được thế giới này nồng nặc ác ý, mà hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có một đôi ngoài ý muốn lấy được Tenseigan...

Danh sách chương

Danh Sách Truyện