Thông tin truyện

Tây Du: Ta, Tôn Ngộ Không, Xuất Thế Chính Là Chuẩn Thánh

Xuyên qua Tây Du, trở thành Hoa Quả Sơn Ngoan Thạch."Keng! Kí Chủ một ngày không xuất thế, thưởng. . . . . .""Keng! Kí Chủ mười ngày không xuất thế, thưởng. . . . . .""Keng! Kí Chủ một tháng không xuất thế, thưởng. . . . . .". . . . . .Như Lai: này Ngoan Thạch xuất thế sao? Mau để cho hắn đi Bái Sư, đi Đại Náo Thiên Đình, chuẩn bị Tây Du!Quan Âm: Phật Tổ, này Ngoan Thạch vừa xuất thế chính là Chuẩn Thánh, còn cần Bái Sư sao? Như Đại Náo Thiên Đình , Thiên Đình chịu đựng được ngụ ở sao?. . . . . . . . . . . .

Danh sách chương

Danh Sách Truyện