Thông tin truyện

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Tam Quốc Chi Thục Hán Ta Làm Chủ

Trọng sinh tam quốc. Thành A Đấu tiện nghi ca ca Lưu Phong. Hắn năng lượng trơ mắt nhìn xem A Đấu tiểu tử kia đem Thục Hán Đại Hảo Giang Sơn tặng cho người khác sao? Đương nhiên là không thể. Thục Hán Đại Hảo Giang Sơn là vô số cái hào kiệt cùng một chỗ đánh xuống, là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính mỗi người nghe nhiều nên thuộc, uy danh hiển hách nhân vật cùng một chỗ tạo nên huy hoàng.Há có thể chắp tay nhường cho người.Thục Hán quốc vận, liền để để ta làm người đi. [1]

Danh sách chương

Danh Sách Truyện