Thông tin truyện

Tại Hồng Kông Trở Thành Truyền Thuyết

Thể loại:

Khoa Huyễn

Tại Hồng Kông Trở Thành Truyền Thuyết

Mộng tỉnh đảo Hồng Kông, Liêu Văn Kiệt phát hiện chính mình thành tổ trọng án chi hổ Tào Đạt Hoa phương xa chất tử.Tập võ, tu đạo, bắt quỷ, hàng yêu, đạp chuyện bất bình;Võ đạo, tiên đạo, pháp bảo, thần thông, quy hết về tay.Thực thần chi dạ, hắn đạp không mà đi, đối diện áo trắng, nói:"Ta có một kỹ, còn xin Bồ Tát vui lòng chỉ giáo!"

Danh sách chương

Danh Sách Truyện