Yêu Nguyệt Bạch Hồ

Trùng Sinh Chi Ta Muốn Làm Kẻ Có Tiền

Tên Truyện: Trùng Sinh Chi Ta Muốn Làm Kẻ Có Tiền
Mô Tả: Trở lại 1998. Còn muốn giống như đời trước như thế qua tầm thường bình thường sao? Trở về vẫn là thiếu niên Bạch Thanh biểu thị. Không, ta muốn làm người có tiền!