Xích Gian Huỳnh Hỏa

Biến thành u linh như thế nào mới tốt

Tên Truyện: Biến thành u linh như thế nào mới tốt
Mô Tả: Biến Thành U Linh Liễu Như Hà Thị Hảo - Biến thành u linh như thế nào mới tốt. Xin giúp đỡ, bởi vì một cái nữ sinh khuyết điểm chết mất, hiện tại ta đã bắt lấy nàng, muốn làm sao trả thù? Hả? Ngươi hỏi ta chết như thế nào còn có thể trả thù? Bởi vì ta là u linh a! . Nhật Bản bối cảnh, một con u linh sinh hoạt hàng ngày.