Vũ Phiến Họa Thủy

Vạn Thú Triều Hoàng

Tên Truyện: Vạn Thú Triều Hoàng
Mô Tả: ------8/9/2018 - Đào hố -----(Đừng để ý cái vote 1sao vì cvt ấn bừa và bị dính, đang đợi các b đọc thấy truyện hay để vote lên điểm lại đây) [ĐÃ KỊP TÁC] Converter: QingJuan "Ta thân ái tác giả, thành thần chi lộ, đường dài lại gian nan, ta nguyện một đường bồi ngươi, vượt mọi chông gai phía trước." ------------------------------------------- Sát thủ trọng sinh lưu? No! Phế tài báo thù ký? Out! L