Vô Ưu Đích Vũ Khúc

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Tên Truyện: Ta Là Một Thanh Ma Kiếm
Mô Tả: Ta sờ đúng phương pháp, ta giống như thanh Ma Kiếm, ta sờ đến cảm tình! Ta yêu thích nhất cũng là cạo chết những cái kia bắt ta chém người, muốn làm ta lão hán (mà),đi nhà xí còn không rửa tay đến nhóc con! PS: Cảnh giới: Luyện Thể cảnh, Khí Toàn cảnh, Ngưng Khí cảnh, Khí Hải cảnh, Chân Nguyên cảnh, Tiên Thiên cảnh Đã kịp tác