Vô Cực Thư Trùng

Ngọc Hư Thiên Tôn

Tên Truyện: Ngọc Hư Thiên Tôn
Mô Tả: Đạo chi cực, gọi là Thiên Tôn. Nắm Côn Lôn chí bảo, truyền Ngọc Thanh y bát, chưởng Ngọc Hư Thiên Cung, là vì Đại Thiên Tôn.