Vĩnh Hằng chi Hỏa

Chúng Thần Thế Giới

Tên Truyện: Chúng Thần Thế Giới
Mô Tả: Thế giới trung tâm núi Olympus bên trên, chúng thần chi vương Zeus nắm chặt Lôi Đình chi mâu, cười nhìn chư giới. Trước mặt hắn, chúng thần như rừng. Phương bắc Bạch Ngân chi sảnh, chí cao vương tọa bên trên Odin cầm trong tay Thiên Giới chi thương, nhìn xuống thế gian. Trong mắt của hắn, vô tận phong tuyết. Phương nam sông Nin bờ, cầm lái thái dương thuyền Amon, ánh mắt rơi vào biển Aegea