Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Tên Truyện: Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Mô Tả: Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, 1x1 (NP trá hình),HE, bề ngoài ngốc manh bạch ngọt bên trong phun tào thụ x trung khuyển phúc hắc độc chiếm dục cường công. Toàn bộ công đều là một người! Kiên quyết 1x1! Cho dù có NP thì cũng chỉ là 1 công duy nhất mà thôi! Ngay từ lúc mới sinh ra thì Lâm Mặc mắc bệnh tim bẩm sinh, cũng vì vậy mà cậu được bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ chết bất