Vạn Thế Đế Vương

Võ Hiệp Chi Trọng Sinh Mộ Dung Phục

Tên Truyện: Võ Hiệp Chi Trọng Sinh Mộ Dung Phục
Mô Tả: B.faloo mạng A cấp hợp đồng tác phẩm: Võ hiệp trọng sinh Mộ Dung Phục Xuyên việt đến Thiên Long thế giới, trở thành Mộ Dung Phục. Cái này tốt a, thứ nhất là có ba cái muội tử. Cùng A Chu A Bích tắm cái tắm uyên ương, cưới vợ tiểu biểu muội, từ Thiên Long bắt đầu, du lãm Chư Thiên, chế tạo vạn giới Tiên Đình. Thiên Đình? Ngọc đế? Thánh Nhân? Đạo tổ? Coi là một treo, đợi ta