Văn Kim Đan Đại Đạo

Hiện Đại Tu Tiên Lục

Tên Truyện: Hiện Đại Tu Tiên Lục
Mô Tả: Tu chân, hư huyễn, mộng tưởng, tất cả vì khoảng không, hay lại là tất cả là thật kì thật. Khi có người cho là nó là hoa trong gương, trăng trong nước thời điểm, Diệp Phong, một đường truy tầm tu chân cước bộ, trở thành trên đời duy nhất Tu Chân Giả. Tu Tiên Chi Lữ thập phần mỹ hảo, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không ngươi làm không được. ------------------------------- Tưởng tượng m