Ta Thật Không Phải Tà Thần Chó Săn

Tên Truyện: Ta Thật Không Phải Tà Thần Chó Săn
Mô Tả: Người xuyên việt Lâm Giới kinh doanh một nhà tiệm sách. Hắn thiện lương nhiệt tình, luôn luôn hướng thất ý thất vọng những khách nhân đề cử chữa trị tâm linh thư tịch, ngẫu nhiên cũng sẽ Amway một chút chính mình chuyết tác. Dần dà, những khách nhân này trở nên phi thường tôn kính hắn, mỗi ngày đều sẽ mang đến một chút giản dị thổ đặc sản báo đáp hắn, hướng hắn thỉnh giáo