Vân Hải Thanh Mã Trảm

Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Ta

Tên Truyện: Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Ta
Mô Tả: Phản Phái Đô Hỉ Hoan Ngã - Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Ta. Chết một cái sư phụ, ta được đến một bản bí tịch... Làm sư phụ liên tiếp xảy ra chuyện thời điểm, ta mới ý thức tới sự tình không có đơn giản như vậy. Rõ ràng là nghĩ ở trong game trở thành một cái đại hiệp ta, cuối cùng làm sao lại biến thành cái siêu cấp trùm phản diện, cái này không khoa học! Vì cái gì nhân vậ