Vạn Giới Mạnh Nhất Công Hội

Tên Truyện: Vạn Giới Mạnh Nhất Công Hội
Mô Tả: Đây là một cái mang theo công hội hệ thống, tại vạn giới tuyển nhận cường giả, lại chế tạo một cái vượt ngang vạn giới mạnh nhất công hội cố sự. “Ta từng tại hải tặc chi bên trong chưởng khống thế giới chính phủ.” “Đã từng tại giới Ninja ở trong điều khiển giới Ninja đại chiến.” “Đã từng, ta cũng tại đấu giới ở trong bồi dưỡng Dị hỏa.” “Bây giờ, cái gọi