Tựu Thị Bất Cật Ngư

Ngoại Môn Đại Sư Huynh

Tên Truyện: Ngoại Môn Đại Sư Huynh
Mô Tả: Một cái oa tại ngoại môn cẩu vương! Một con sói giấu ở trong đàn dê! Từng bước một bị buộc đi hướng thế giới này sân khấu. Từ đây, thế nhân phát ra điên cuồng hét lên, “Ngưu phê!” ( vô địch văn! ) ✍✍Cảnh giới phân chia Linh tu cảnh giới: Đệ nhất cảnh: Khí Hải cảnh - cửu giai Đệ nhị cảnh: Thông Mạch cảnh - cửu giai Đệ tam cảnh: Ngưng Đan cảnh - cửu giai (1-3 Hư Đan