Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỷ Biệt Thự

Tên Truyện: Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỷ Biệt Thự
Mô Tả: Lâm Phàm đạt được đánh dấu hệ thống, từ đó đi lên ức vạn phú ông sinh hoạt. Tinh thông trù nghệ, y tiên thánh thủ, đệ nhất ca thần, thư hoạ danh gia, cầm nghệ cao thủ, còn có một cái xinh đẹp đáng yêu miêu hệ nữ hài làm bạn gái. Ta chỉ muốn yên lặng hưởng thụ sinh hoạt, không cẩn thận liền trở thành thế giới thủ phủ. 【 thường ngày nhẹ nhõm lưu 】 PS: Ai đoc ở trang met