Trường Nhạc Tư Ương

Hà hoạn vô thất

Tên Truyện: Hà hoạn vô thất
Mô Tả: Hán Việt: Hà hoạn vô thất (nữ tôn) Thể loại: Nguyên sang, Nữ tôn, Cổ đại, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt Cực cực khổ khổ mười mấy năm, một xuyên trở lại trước giải phóng một bế trợn mắt, Bạch Cốt Tinh lục thất liền thành nữ tôn vương triều ở rể nữ nàng dụng tâm kinh doanh hôn nhân, nề hà giai nhân hư hư thực thực trong lòng có người, xem nàng không dậy nổi hôm nay ngươi